Rozwój OZE na polskiej wsi. Za nami XX Kongres Gmin Wiejskich

O transformacji energetycznej polskiej wsi rozmawiali eksperci branżowi, przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorstw energetycznych podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich w Jachrance. Cykliczne wydarzenie organizowane jest przez Związek Gmin Wiejski Rzeczpospolitej Polskiej, największą w kraju organizację, która skupia blisko 650 gmin z całej Polski. Przedstawiciele Sevivon, grupy PNE AG brali udział w kongresie, jako Partner OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. To początek współpracy pomiędzy organizacjami.

Wydarzenie, które odbyło się po raz dwudziesty było okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy ekspertów z przedstawicielami samorządów na temat wyzwań, jakie stoją przed polską wsią w kontekście konieczności dekarbonizacji i realizacji ambitnych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tegoroczny Kongres zorganizowano pod hasłem: „30 lat działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz gmin z obszarami wiejskimi”. W imprezie udział wzięło przeszło pół tysiąca wójtów i burmistrzów z całej Polski. Drugiego dnia Kongresu organizatorzy gościli Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

- Nie mogło nas więc zabraknąć na najważniejszym forum samorządów wiejskich w Polsce. To dobra platforma do rozmowy o zmianach, przed jakimi stają społeczności wiejskie w Polsce. W serii rozmów z przedstawicielami samorządów wskazywaliśmy na konieczność inwestycji w odnawialne źródła energii, jako szansę rozwoju energetyki rozproszonej i dodatkowe źródło dochodów dla samorządów i właścicieli gruntów - podkreśla Holger Gallas, członek zarządu Sevivon. - Widzimy też, że coraz więcej samorządów dostrzega w OZE szansę na budowę stabilnej przyszłości lokalnych gospodarek. Ważne, żeby budować ją z wiarygodnymi partnerami, takimi jak Sevivon.

Podczas Kongresu Sevivon, grupa PNE AG uzyskała tytuł Partnera OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. 

Idź do góry