WKN Haus der Zukunftsenergien

Ukończona budowa polskiej farmy wiatrowej „Jasna” o mocy 132MW

Projekt został opracowany przez Sevivon Sp. z o.o., polską spółkę zależną WKN GmBH i jest obecnie największym projektem lądowej energetyki wiatrowej całej Grupy PNE.

Projekt został opracowany przez Sevivon Sp. z o.o., polską spółkę zależną WKN GmBH i jest obecnie największym projektem lądowej energetyki wiatrowej całej Grupy PNE.

Budowa polskiej farmy wiatrowej „Jasna” – o łącznej mocy nominalnej 132 MW – została ukończona zgodnie z harmonogramem. Projekt został opracowany przez spółkę Sevivon, która sprawowała nadzór również w trakcie budowy. WKN GmbH natomiast przejęła i sprawowała zarządzanie budową. Farma wiatrowa jest obecnie w fazie testów i uruchomienia. Faza ta zakończy się w najbliższych miesiącach, czyli po uzyskaniu wszystkich pozostałych niezbędnych pozwoleń na użytkowanie i koncesji. Największy do tej pory projekt lądowy Grupy PNE jest obecnie również jedną z największych polskich farm wiatrowych.

Realizacja projektu wiązała się z wyzwaniami. Jednym z nich była wielkość farmy wiatrowej. W sumie 39 turbin, w tym 22 typu Vestas V126 o mocy 3,45 MW każda i 17 turbin typu Vestas V126 o mocy 3,3 MW każda, zostało wzniesionych na obszarze o długości ok. 17 kilometrów w osi północ-południe. Innym, szczególnie wymagającym, było przyłączenie farmy wiatrowej do stacji transformatorowej. Trasa przyłączeniowa ma ok. 70 kilometrów długości i przecina dwie rzeki – Wisłę i Nogat. W ramach podziemnej sieci kablowej wysokiego napięcia 110 kV wykonano około 250 przewiertów (met. mikrotunelowania), z których najdłuższy, prawie 1,5-kilometrowy, przecina Wisłę.

Farma wiatrowa została sprzedana w 2019 roku spółce Stadtwerke München (Munich City Utilities) jako „gotowa do budowy” (ang. „ready-to-build”).

„Jasna” to już druga polska farma wiatrowa, którą Grupa PNE ukończyła w ciągu roku. W marcu ubiegłego roku w północno-zachodniej części Polski oddano do użytku farmę wiatrową „Barwice” o łącznej mocy nominalnej 42 MW. Kolejne trzy polskie projekty o łącznej mocy 94,8 MW wygrały aukcję na koniec 2019 r. Dwa z tych projektów o łącznej mocy 60 MW są w trakcie budowy.

Markus Lesser, prezes PNE AG: „Cieszę się, że udało nam się zakończyć projekt zgodnie z harmonogramem pomimo obecnej trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Polska stała się dla nas ważnym rynkiem, który w przyszłości będziemy nadal rozwijać.”

Idź do góry