W Gniewie i Warszawie o znaczeniu OZE w transformacji polskiej wsi

Przedstawiciele Sevivon, PNE AG wzięli udział w dwóch wydarzeniach, gdzie poruszana była kwestia transformacji energetycznej terenów wiejskich. Okazją do tego była konferencja „Pola Mocy” organizowana na Pomorzu, jak również 38. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, odbywające się w Warszawie.

20 czerwca,   w urokliwym zamku w Gniewie, odbyła się konferencja pn. "Pola Mocy". Wydarzenie było okazją do rozmów na temat działań na rzecz dekarbonizacji produkcji rolnej w naszym kraju. Eksperci, reprezentujący ten segment gospodarki, wskazywali na istotną rolę rolnictwa w redukcji emisji gazów cieplarnianych, do których należą m.in. dwutlenek węgla i metan. Wiele miejsca podczas debat poświęcono kwestii zwiększenia wykorzystania technologii, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii, surowców oraz środków do produkcji. W tym kontekście wskazywano na konieczność dalszego rozwoju fotowoltaiki, energetyki wiatrowej czy magazynów energii. Nie brakowało głosów promujących tworzenie tak zwanych spółdzielni energetycznych, których powstanie przyspieszyłoby z pewnością proces koniecznej transformacji rolnictwa w Polsce. Wśród prelegentów konferencji byli zarówno producenci rolni, przedstawiciele świata akademickiego, jak również przedstawiciele firm oferujących systemy OZE oraz świadczący usługi z zakresu zarządzania energią odnawialną.

W konferencji „Pola Mocy” wzięła udział reprezentacja Sevivon, PNE AG, w składzie: Michał Ponichtera, Piotr Luczkowski, Holger Gallas i Brygida Węsierska. W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych Holger Gallas, w kontekście złożoności przepisów OZE podkreślił konieczność uwzględnienia perspektywy producenta rolnego, dla którego kluczowe jest partnerstwo z kompetentnym inwestorem, przy realizacji projektów energetycznych na jego gruntach.

Natomiast w dniach 24-25 czerwca odbyło się XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP).

Spotkanie przedstawicieli lokalnego szczebla samorządu terytorialnego było okazją do rozmowy na temat perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Sevivon, PNE AG. Sevivon jest partnerem OZE Związku Gmin Wiejskich RP.

Drugiego dnia XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego, podczas panelu eksperckiego, Marcin Woźnica zwrócił uwagę na rolę samorządów w dobrym przygotowaniu inwestycji OZE, a także o odpowiedzialnej komunikacji projektowej, którą należy zaczynać możliwie wcześnie. Rozmawiano również o zaletach współpracy z rzetelnymi inwestorami, w rozwoju energetyki odnawialnej na terenach wiejskich.

Idź do góry