O nas

Lokalna marka zakorzeniona w silnej globalnej strukturze

O firmie Sevivon

Grupa WKN rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2000 roku. Spółka z powodzeniem realizowała projekty związane z energetyką odnawialną w północnej części kraju. W 2007 r. decyzją zarządu firm WKN GmbH z Niemiec i AOS Sp. z o.o. z Koszalina powstała spółka Sevivon, która w 2008 r. stała się spółką typu joint venture. Od czerwca 2020 r. Sevivon jest w stu procentach spółką zależną WKN GmbH.

W oddziałach firmy w, Gdańsku i Koszalinie pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów i menedżerów. Celem firmy Sevivon jest kompleksowe rozwijanie farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych od greenfieldu, aż po etap budowy „pod klucz”. Podejmujemy się pełnego zarządzania budową, a także zarządzania technicznego i komercyjnego.

O Grupie WKN

WKN jest regionalnym przedsiębiorstwem działającym na poziomie międzynarodowym, od 30 lat będąc jednym z wiodących deweloperów w Niemczech, Europie i Republice Południowej Afryki. Zakres naszych usług obejmuje zagospodarowanie terenu, planowanie i finansowanie, a także proces budowy oraz zarządzanie operacyjne, techniczne i komercyjne, a zatem dotyczy wszystkich etapów planowania przedsięwzięcia i eksploatacji.

Od lipca 2018 r. WKN GmbH jest w stu procentach spółką zależną PNE AG. Grupa PNE jest niemieckim pionierem energetyki wiatrowej działającym na arenie międzynarodowej i jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów projektów farm wiatrowych na lądzie i na morzu. Marki PNE i WKN są zjednoczone pod parasolem Grupy PNE od 2013 r., wspólnie rozwijając i realizując się w roli międzynarodowego dostawcy rozwiązań w zakresie czystej energii.
 

Więcej o WKN

Nasza organizacja

Aby zapewnić sobie w przyszłości jeszcze silniejszą pozycję na rynkach, Grupa WKN zamierza rozszerzyć istniejące portfolio produktów o dodatkowe usługi. Skoncentrujemy się na finansowaniu i usługach marketingowych dotyczących energii elektrycznej, usługach planowania infrastruktury wiatrowej i fotowoltaicznej, procesie budowy i zarządzaniu operacyjnym, a także na repoweringu i eksploatacji. Sevivon działa w oparciu o know-how budowany przez lata, gdzie główną rolę odgrywało grono doświadczonych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę branżową.

Działająca na arenie międzynarodowej Grupa PNE jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów projektów farm wiatrowych na lądzie i na morzu oraz farm fotowoltaicznych. Dwie marki obsługiwane przez Grupę PNE to PNE i WKN. Począwszy od wstępnej analizy terenu i uzyskania stosownych pozwoleń, poprzez finansowanie i budowę „pod klucz”, aż po eksploatację i repowering pod koniec okresu zdatności użytkowej instalacji. Usługi firmy obejmują wszystkie etapy od projektu do eksploatacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

PAVANA GmbH z siedzibą w Husum jest wiodącym ekspertem w zakresie wysoce specjalistycznych usług związanych ze złożonym procesemtworzenia projektów energetyki wiatrowej. Obejmują one realizację kampanii pomiarowych wiatru, ekspertyzy, a także różnorodne usługi serwisowania i opiniowania. Wszystkie te zadania wymagają udokumentowanej wiedzy specjalistycznej, najnowocześniejszego sprzętu technicznego, a także, równie ważnego, bogatego doświadczenia i umiejętności dokonania wyspecjalizowanej ekspertyzy.

BGZ Fondsverwaltung GmbH od 1998 r. z powodzeniem działa jako dostawca usług komercyjnych dla firm działających w dziedzinie energii odnawialnej. Eksperci z Husum zajmują się wszystkimi aspektami powierzonych im farm energetycznych przez cały okres eksploatacji. Nieustannie koncentrują się na jednej szczególnej rzeczy: na reprezentowaniu interesów właścicieli i komandytariuszy.

Doradztwo energetyczne charakteryzuje się ścisłą integracją zarządzania technicznego i handlowego oraz działa jako perspektywicznie myślący menedżer ds. różnych technologii energii wiatrowej. Działalność obejmuje również monitorowanie stacji transformatorowych i przesyłowych, przeglądy techniczne, a także testowanie i planowanie połączeń sieciowych.

Nasza wizja

Grupa WKN działa na arenie międzynarodowej i znacząco przyczynia się do rewolucji energetycznej. Naszą ideą jest zaopatrzenie w energię w stu procentach odnawialną. Popieramy bezpieczne wytwarzanie energii w harmonii z ludźmi i środowiskiem naturalnym. Połączenie aspektów ekonomicznych i odpowiedzialności ekologicznej jest naszym najwyższym priorytetem we wdrażaniu projektów energii odnawialnej na całym świecie.

Aby przyspieszyć rewolucję energetyczną, konieczne jest patrzenie w przyszłość i perspektywiczne planowanie. Jako członek Grupy PNE rozwijamy się zatem dalej w kierunku dostarczania rozwiązań w zakresie czystej energii. Oprócz energii wiatrowej i fotowoltaicznej w przyszłości zakres usług firmy będzie obejmował również, rozwiązania w zakresie magazynowania energii elektrycznej i technologie zamiany energii na gaz ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Jako grupa wspólnie kształtujemy przyszłość, ponieważ tylko razem możemy przyspieszyć zmianę i zrealizować naszą wizję.

Idź do góry