Polityka prywatności

Przepisy dotyczące ochrony danych w skrócie

Informacja o prywatności danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy naszej obecności online pod adresem https://www.sevivon.pl/. Nasza pozostała obecność online oraz usługi internetowe podlegają informacjom o ochronie danych, które można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.

Administrator danych

Administratorem prawnie odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas odwiedzania tej strony internetowej jest

Sevivon Sp. z o.o.
75-712 Koszalin
ul. Wojska Polskiego 24-26
Polska

+48 94 342 54 51
info@sevivon.pl

NIP: 669-24-56-304
REGON: 320450445
KRS: 0000297402

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka automatycznie wysyła ogólne dane o użytkowaniu do naszego serwera. Niniejsze dane są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika serwera.

Dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową obejmują:

 • Typ i wersję przeglądarki, którą używasz
 • Aktualny adres IP używanego połączenia internetowego
 • System operacyjny komputera
 • Adres URL strony odsyłającej (ostatnio odwiedzona strona internetowa)
 • Data i godzina żądania serwera.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne do zapewnienia, że odwiedzana przez Ciebie strona internetowa jest poprawnie wyświetlana na Twoim urządzeniu.

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • Aby zapewnić, że odwiedzana strona internetowa jest wyświetlana poprawnie
 • Aby zagwarantować, że operacje serwera pozostaną stabilne i bezpieczne
 • Aby zoptymalizować naszą stronę internetową

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem przetwarzania danych jest ochrona naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na poprawnym, wydajnym i bezpiecznym działaniu naszej strony internetowej. Co do zasady nie jesteśmy w stanie powiązać danych z żadną konkretną osobą. Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Adresy IP są usuwane ze wszystkich systemów zaangażowanych w działanie niniejszej strony internetowej w ciągu maksymalnie 7 dni. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie powiązać pozostałych danych z żadną konkretną osobą.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu uzyskania informacji o naszych produktach lub usługach lub w celu kontaktu z nami.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy następujące dane:

 • Twój adres email
 • Treść wiadomości
 • Twoje imię i nazwisko oraz adres, jeśli wpiszesz je w formularzu kontaktowym. Informacje te nie są obowiązkowe.

Twój adres e-mail jest nam potrzebny do przetworzenia zapytania i wysłania odpowiedzi.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytania. Zostaną one wysłane do osób trzecich za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, na przykład w celu wysłania wszelkich dokumentów, o które zawnioskowałeś. Dane zostaną usunięte, gdy nie będzie już powodu do ich dalszego przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Opisany powyżej cel przetwarzania stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu. Jeżeli skontaktujesz się z nami w związku z istniejącą umową lub w celu zawarcia umowy, Twoje dane będziemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przesyłane za pośrednictwem połączeń szyfrowanych.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane mogą być przekazywane naszym partnerom serwisowym, których starannie wybraliśmy i którzy działają w naszym imieniu (np. dostawcom usług IT lub dostawcom innych rozwiązań technicznych stosowanych na naszej stronie). W takich sytuacjach przesyłane dane będą ograniczone do absolutnego minimum. Co do zasady dane nie są wykorzystywane w żadnym innym celu ani przekazywane osobom trzecim; jeśli takie użycie danych lub ich przekazanie jest wymagane, wówczas jest to zakres ograniczony zgodnie z dostarczonymi informacjami.

Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie

Korzystanie z plików cookie

Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera unikalny ciąg znaków, za pomocą którego przeglądarka może być indywidualnie zidentyfikowana, gdy użytkownik powróci na stronę internetową.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, optymalizacji funkcji i usług strony oraz dostarczania spersonalizowanych treści.

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są używane w celu umożliwienia i uproszczenia korzystania z tej strony internetowej. Szereg funkcji na tej stronie nie może być dostarczonych bez użycia plików cookie.

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Ponadto pliki cookie mogą być wykorzystywane do dostarczania zewnętrznych mediów, takich jak filmy i mapy, oraz w celu ułatwienia analizy korzystania przez użytkownika ze strony; te pliki cookie wymagają twojej oddzielnej zgody.

Podejmowane są techniczne środki ostrożności w celu pseudonimizacji zebranych w ten sposób danych. Uniemożliwia to powiązanie danych z użytkownikiem uzyskującym dostęp do strony. Te dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

Zmieniając ustawienia przeglądarki możesz wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Można to również osiągnąć za pomocą środków automatycznych.  Jeśli pliki cookie są wyłączone dla tej strony internetowej, pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony może być niemożliwe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczne, stabilne i skuteczne udostępnianie funkcji strony oraz informacji, do których można uzyskać dostęp za ich pomocą. Pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania danych w celach reklamowych lub analitycznych na podstawie Twojej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Korzystanie z Cookiebot

Cookiebot to usługa online, która pomaga nam zaprojektować korzystanie z plików cookie i śledzenie online tych plików cookie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Korzystając z serwisu internetowego Cybot A/S (Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dania), Twoja przeglądarka przekazuje dane osobowe do wyżej wymienionej spółki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej. Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych można znaleźć w polityce prywatności cookiebot.com: www.cookiebot.com/en/privacy-policy/. Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez  cookiebot.com, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce (która jest dostępna na następujących stronach internetowych, na przykład: www.noscript.net lub www.ghostery.com). Masz prawo do zmiany lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mapy Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest przechowywanie adresu IP. Co do zasady te informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przekazywaniem tych danych.

Korzystamy z Google Maps w celu atrakcyjnego zaprezentowania naszych usług online i ułatwienia wyszukania miejsc, o których wspominamy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art.  6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zażądano Twojej zgody, jedyną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1lit. a) RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez Google danych użytkowników znajduje się w Polityce prywatności Google pod adresem policies.google.com/privacy.

Twoje prawa

Masz prawo

 • cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 • uzyskania informacji o jakichkolwiek danych osobowych przechowywanych przez administratora.
 • do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.
 • do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już wymagane.
 • ograniczenia przetwarzania danych pod pewnymi warunkami; może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy Twoje dane mogą nie być już przetwarzane, ale nie można ich usunąć.
 • przenoszenia danych; prawo to przysługuje w szczególności w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania, jeżeli Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania zadania określonego przepisami prawa.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z administratorem lub naszym inspektorem ochrony danych. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pocztą na adres podany powyżej, dodając dopisek "INSPEKTOR OCHRONY DANYCH".

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących prywatności danych, administrator może, w niektórych przypadkach, zażądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i zapewnienia, że nie są przekazywane żadne informacje nieuprawnionym osobom trzecim.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z wymogami prawnymi wdrażamy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przesyłanych przez Ciebie danych przed przypadkowym lub umyślnym dostępem przez nieupoważnione osoby trzecie. Przesyłane dane są szyfrowane i przesyłane przy użyciu technologii SSL.

Okres przechowywania danych

O ile odpowiednia informacja nie stanowi inaczej, administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem w celach opisanych w niniejszym dokumencie i tylko tak długo, jak długo osoba, której dane dotyczą, musi być zidentyfikowana co do tożsamości w celu realizacji danego celu. Następnie dane osobowe są usuwane lub neutralizowane/anonimizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Treści powiązane

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Po kliknięciu w odpowiedni link opuścisz naszą stronę internetową i obszar, w którym niniejsze informacje dotyczące ochrony danych mają zastosowanie. Wówczas zastosowanie będzie miała polityka prywatności i informacje o ochronie danych odpowiedniego operatora powiązanych stron internetowych. Za przetwarzanie danych na platformach osób trzecich odpowiada odpowiedni operator.

Idź do góry