WKN Windenergie und Landwirtschaft

Rozwój projektów

Zoptymalizowane planowanie efektywnej farmy wiatrowej

Rozwój projektów


Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie farmy wiatrowej jest wybór lokalizacji. Projektowanie rozpoczynamy od dogłębnej analizy, na podstawie której podejmujemy decyzje o rozpoczęciu projektu. Wykonujemy szczegółowe analizy przestrzenne, przygotowujemy pomiary wiatru i prognozy zysków, dostarczamy ekspertyzy na temat wiatru, efektu migotania i emisji hałasu, a także dokonujemy oceny oddziaływania na środowisko.

Dbamy o to, aby zaspokoić potrzeby wszystkich interesariuszy. Właściciele gruntów, mieszkańcy i władze lokalne często mają różne potrzeby. Współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami po to, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Wspieramy wszystkich partnerów projektu i osoby zainteresowane w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Zdobywając doświadczenie w realizacji projektów, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej, potrafimy sprostać wielu zróżnicowanym wymaganiom proceduralnym i zaproponować dogodne rozwiązania. Przeprowadzamy naszych klientów przez wszystkie etapy procesu projektowego od składania wniosków po zdobywanie decyzji administracyjnych.  

Osoby do kontaktu
Sevivon Mitarbeiter Holger Gallas
Holger Gallas
Head of Realisation
+48 604 904 005
Idź do góry