WKN Haus der Zukunftsenergien

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15 lat Sevivon w Polsce

15-lecie obecności w Polsce celebrowaliśmy w powiększonym i właśnie oddanym do użytkowania biurze Sevivon w Gdańsku. W trakcie uroczystości podziękowaliśmy wszystkim pracownikom firmy za ich wkład w budowanie silnej pozycji spółki w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. W wydarzeniu wziął udział między innymi Markus Lesser, prezes zarządu PNE AG, właściciela Sevivon. Podkreślił on rosnącą rolę firmy w obszarze budowy i eksploatacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych nad Wisłą. W wystąpieniu zwracał uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi firma w obliczu transformacji energetycznej i postępującej wraz z nią dekarbonizacji gospodarki. Marcus mówił również o tym, że polski rynek jest szczególny i trudny ponieważ cechuje go duża zmienność i nieprzewidywalność. Podkreślił jednocześnie swoje zaufanie do zespołu Sevivon, który na co dzień mierzy się z tymi wyzwaniami.  

W trakcie obchodów 15-lecia działalności w Polsce głos zabrał Stefan Ebeling, prezes zarządu Sevivon. Zwrócił uwagę na skalę obecnie realizowanych przez firmę przedsięwzięć, które pozwolą w niedalekiej przyszłości na wybudowanie 2 GW zielonej mocy, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i odbiorców instytucjonalnych. Jednocześnie wrócił do początków firmy, podkreślając, jak duże – z perspektywy czasu – są jej osiągnięcia. Holger Gallas, członek zarządu Sevivon, podkreślał, że choć plany firmy są rzeczywiście ambitne, to w jego ocenie zespół jest doskonale przygotowany do ich realizacji, a proces rozwoju dobrze przemyślany. Nina Ociepa, z Energy Consult (Grupa PNE), mówiła, o tym, że spółki grupy mogą oferować coraz więcej kompleksowych i fachowych usług w zakresie eksploatacji farm. Wśród zaproszonych gości obecny był również Adam Stadnik, jeden z pierwszych polskich partnerów biznesowych Sevivon. Podczas uroczystości wręczył zarządowi obraz namalowany przez wójta gminy, w której firma rozwinęła swoje pierwsze projekty wiatrowe. W wystąpieniu podkreślał odpowiedzialność pokoleniową, jaka spoczywa na firmach inwestujących w zieloną energię. 

Wspólnie z nami świętowali również przedstawiciele współpracujących z Sevivon firm i organizacji branżowych. Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, podkreślił znaczenie takich firm jak Sevivon w procesie transformacji rodzimej energetyki i podziękował za 14 lat zaangażowanego członkostwa oraz wsparcie w kształtowaniu pozytywnego otoczenia regulacyjnego, otwierającego perspektywy rozwoju OZE w Polsce. 

Zespół Sevivon w ciągu 15 lat działalności znacząco się powiększył i stale rośnie. Dziś liczy już niemal 50 osób. To ich doświadczenie i wysokie kompetencje pozwalają na realizowanie coraz bardziej ambitnych projektów inwestycyjnych, które zmieniają wizerunek polskiej energetyki.

Idź do góry