WKN Betriebsmanagement Windenergieanlage

Zarządzanie operacyjne

Pomyślne działanie farm wiatrowych

Zarządzanie operacyjne


Po realizacji projektu farmy wiatrowej pozostajemy do Twojej dyspozycji. Przejmujemy zarządzanie techniczne i handlowe oraz dbamy o efektywne funkcjonowanie Twojej farmy wiatrowej.

Jako pośrednik pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w farmę wiatrową zapewniamy nadzór oraz dbamy o spełnianie  bieżących wymagań technicznych i finansowych związanych z funkcjonowaniem farmy. Współpraca obejmuje również wsparcie akcjonariuszy, regularne sprawozdania składane dostawcom kapitału własnego i kapitału dłużnego oraz terminowe przestrzeganie wszelkich wymogów i terminów.

Dbamy o powierzone nam finanse z najwyższym profesjonalizmem i wspieramy Cię w jak najefektywniejszym wykorzystaniu Twojej farmy wiatrowej. Korzystamy z doświadczenia, które zbudowaliśmy na przestrzeni kilku dekad, zarządzając inwestycjami, znajdującymi się we własności funduszów powierniczych, instytucji komercyjnych, a także farmami społecznymi.

Osoby do kontaktu
Sevivon Kontakt Nina Ociepa
Nina Ociepa
Technical Operation Management
Sevivon Kontakt Sören Bromberg
Sören Bromberg
Operation Manager
Idź do góry