Rozwój projektów

Zarządzanie budową

Precyzyjna koordynacja na etapie budowy

Zarządzanie budową


Na etapie budowy nasi klienci i partnerzy biznesowi korzystają  z wieloletniego doświadczenia naszego zespołu. Zapewniamy spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań w zakresie dostawy, montażu i oddania do użytku turbin wiatrowych oraz optymalnej organizacji placu budowy. Przejmujemy planowanie i budowę dróg dojazdowych, placów montażowych i tras kablowych, a także, w razie potrzeby, stawiamy stację transformatorową.

Poszczególne fazy budowy są koordynowane w precyzyjny i ukierunkowany sposób. Przejmujemy pełne zarządzanie budową i dbamy o odbiór instalacji, gdy będzie ona gotowa do użytku. Naszym najwyższym priorytetem jest terminowe ukończenie prac w ramach budżetu i najlepszej jakości technicznej.  

Ponadto koordynujemy współpracę z operatorami sieci, ekspertami, różnymi usługodawcami, wszystkimi organami i właścicielami gruntów. Każde państwo posiada wiele przepisów budowlanych, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które muszą być przestrzegane i wdrożone. Polegamy na naszym bogatym doświadczeniu, kompleksowej sieci partnerskiej na wielu rynkach i naszej dogłębnej wiedzy na temat różnych etapów realizacji projektu.

Osoby do kontaktu
WKN Leitung Baumanagement - Thorsten Groenmeyer
Thorsten Groenmeyer
Head of Construction Management
Sevivon Kontakt Brygida Wesierska
Brygida Węsierska
Project Manager
Idź do góry