WKN Haus der Zukunftsenergien

Najnowsze wiadomości

Komunikaty prasowe i wiadomości z firmy Sevivon

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Region jest dzisiaj liderem rozwoju energetyki wiatrowej. To właśnie w pasie nadmorskim i w bezpośrednim jego sąsiedztwie panują najlepsze w Polsce warunki wietrzne. O znaczeniu odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu lokalnej gospodarki…

Pokaż więcej

15 lat Sevivon w Polsce

15-lecie obecności w Polsce celebrowaliśmy w powiększonym i właśnie oddanym do użytkowania biurze Sevivon w Gdańsku. W trakcie uroczystości podziękowaliśmy wszystkim pracownikom firmy za ich wkład w budowanie silnej pozycji spółki w sektorze…

Pokaż więcej

Jaka będzie przyszłość OZE w Polsce?

Za nami PSEW 2023 z udziałem Sevivon

Pokaż więcej

Rozmawiamy z samorządowcami, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

Przedstawiciele Sevivon wzięli udział w XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. W trakcie spotkania zorganizowanego w Warszawie przedstawiciele władz samorządowych mieli okazję uczestniczyć w debatach merytorycznych z udziałem m.in.…

Pokaż więcej

Polacy otwarci na inwestycje w zieloną energię. Sevivon na Kongresie Energetyki Przyszłości

W dniach 18-19 kwietnia odbył się Kongres Energetyki Przyszłości, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Z energią o prawie". W Toruniu spotkali się eksperci sektora odnawialnych źródeł energii, żeby rozmawiać o perspektywach rozwoju branży i…

Pokaż więcej

Sevivon: Jesteśmy gotowi inwestować

Holger Gallas, członek zarządu Sevivon – o inwestycjach firmy w świetle zmian w ustawie odległościowej: „Turbiny wiatrowe projektujemy od początku w odległości 700 m i więcej – licząc od końcówki łopaty do zabudowań mieszkalnych. Bez względu na wynik…

Pokaż więcej

Koalicja liczy metry, a wykonawcy wiatraków dziurę w inwestycjach

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy odległościowej, która zakaże budowy turbin wiatrowych w odległość mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego. Przedtem resorty rozwoju i klimatu – po dialogu z samorządami i branżą wiatrową – mówiły…

Pokaż więcej

Polska powinna efektywniej wykorzystywać nadwyżki energii z OZE

W najnowszym artykule „Teraz Środowisko” podjęto kwestię niedostatecznie wykorzystanych nadwyżek energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. W okresie świąteczno-noworocznym łagodne temperatury spowodowały spadek zapotrzebowania na energię…

Pokaż więcej

Kolejne projekty farm wiatrowych w Polsce zostały sprzedane.

Grupa PNE, działający na arenie międzynarodowej deweloper projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, odniosła kolejny sukces sprzedażowy w Polsce. Farmy wiatrowe "Krzęcin" i "Kuślin", o planowanej mocy nominalnej 58,8 MW, zostały sprzedane…

Pokaż więcej

Ukończona budowa polskiej farmy wiatrowej „Jasna” o mocy 132MW

Projekt został opracowany przez Sevivon Sp. z o.o., polską spółkę zależną WKN GmBH i jest obecnie największym projektem lądowej energetyki wiatrowej całej Grupy PNE.

Pokaż więcej
Idź do góry