WKN Haus der Zukunftsenergien

Rok ważnych zmian dla OZE, rok rozwoju dla Sevivon

2023 był przełomowym rokiem dla sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce, zwłaszcza dla energetyki wiatrowej. Zmiany w prawie umożliwiły rozpoczęcie fazy realizacyjnej projektów, nad którymi pracowaliśmy od kilku lat. Zapraszamy na podsumowanie roku!


Najważniejszym wydarzeniem dla branży wiatrowej była oczywiście marcowa nowelizacja ustawy o inwestycjach wiatrowych, która określiła warunki odstępstwa od zasady 10H. Dzięki zmianom przepisów trzynaście samorządów gminnych uruchomiło procedury planistyczne dla naszych projektów. Objęły one obszar łącznie ponad 30 000 ha. W 2023 r. uzyskaliśmy zgody właścicieli na postawienie 103 turbin. Oprócz inwestycji onshore, Sevivon rozwijał przedsięwzięcia w obszarze fotowoltaiki. Równolegle przygotowywanych jest ponad 40 projektów PV o powierzchni ok. 700 hektarów i planowanej mocy około 500 MWp. To oznacza, że prowadzone przez nas nowe projekty słoneczne i wiatrowe zwiększą potencjał zielonych mocy wytwórczych o nowych 1 300 MW! Nad kolejnymi 1000 MW trwają prace koncepcyjne. 


Sevivon jest coraz bardziej aktywny w debacie publicznej na temat wyzwań i kierunków rozwoju sektora OZE w naszym kraju. W grudniu przedstawiciele spółki wzięli udział w konferencji AEROPAG Energetyki Odnawialnej 2023. Jesienią firma została Partnerem OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Byliśmy obecni na jednym z najważniejszych wydarzeń samorządowych – XX Kongresie Gmin Wiejskich, który w 2023 r. odbywał się pod hasłem: „30 lat działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz gmin z obszarami wiejskimi”. Wypowiedzi przedstawicieli Sevivon coraz częściej pojawiały się również w mediach branżowych.


Nasi reprezentanci brali udział w debatach eksperckich, organizowanych przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz w toruńskim Kongresie Energetyki Przyszłości. Nie mogło nas zabraknąć na najważniejszej imprezie branżowej – corocznym spotkaniu przedstawicieli sektora OZE w Jachrance, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Gościliśmy również na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na polsko-niemieckim pograniczu”, zainicjowanej przez władze samorządowe Pomorza Zachodniego, jednego z regionów ważnych dla rozwoju naszych projektów.


Zakończony rok to również powiększenie biura Sevivon w Gdańsku i dalsze wzmocnienie zespołu, który liczy już prawie 50 osób! Dynamiczny rozwój obecności w Polsce zbiegł się w czasie z obchodami 15-lecia działalności firmy w Polsce, o których można przeczytać na naszym profilu Linkedin, który również systematycznie rośnie. To był dobry rok! 

Idź do góry