WKN Haus der Zukunftsenergien

Historia

Projekty Grupy WKN od założenia do chwili obecnej

1990
POWSTANIE GRUPY WKN

Powstanie WKN Windkraft Nord GmbH. Celem i założeniem firmy jest rozwijanie projektów farm wiatrowych.

1993
Pierwsza działająca farma wiatrowa

Uruchomienie pierwszej farmy wiatrowej w Hedwigenkoog w północnych Niemczech. Największa w tym czasie farma wiatrowa w Niemczech o mocy 2,25 MW.

1994–97
Dalsze sukcesy w Szlezwiku-Holsztynie

WKN buduje pięć kolejnych farm wiatrowych w Szlezwiku-Holsztynie. Zainstalowane zostają turbiny wiatrowe kategorii 500 i 600 kilowatów.

1998–99
Realizacja w krótkim czasie

W ciągu dwóch lat powstaje 10 farm wiatrowych z 67 turbinami wiatrowymi łącznie. Ponadto oddana do eksploatacji zostaje turbina wiatrowa o mocy 1,65 MW, a następnie pierwsza turbina wiatrowa o mocy 2 MW.

2000
WKN staje się korporacją (AG) i rozszerza działalność za granicą

1 stycznia WKN Windkraft Nord i jego spółka dominująca, BGZ Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien, zmieniają formę prawną i stają się spółkami akcyjnymi.

WKN rozpoczyna działalność biznesową za granicą. Pierwszym rynkiem docelowym jest Hiszpania, gdzie w 2000 r. WKN podpisuje umowę o współpracy z lokalnym planistą. W tym samym roku w Polsce zostaje osiągnięte kolejne porozumienie o współpracy.

 

2001
Uruchomienie największej dotychczas farmy wiatrowej WKN

W sierpniu WKN oddaje do użytku największą jak dotąd farmę wiatrową. Farma wiatrowa Apensen składa się z 21 turbin wiatrowych kategorii 1,65 MW.

WKN USA Inc. zostaje założona w USA jako stuprocentowa spółka zależna WKN AG.

2002
Utworzono Biuro Regionalne we Francji i spółkę typu joint venture we Włoszech

Na początku roku WKN otwiera swoje własne Biuro Regionalne we Francji, które służy do identyfikacji odpowiednich lokalizacji i zabezpieczenia praw do projektu. We Włoszech WKN zawiera spółkę typu joint venture z lokalnym partnerem Aero-Sol. 

2003
Pierwsza farma wiatrowa z koncepcją ochrony

Jako światowa nowość WKN buduje pierwszą farmę wiatrową z całkowicie nową koncepcją ochrony zapewnioną przez producenta turbin. Na farmie wiatrowej Zitz-Warchau zainstalowanych zostaje 20 turbin wiatrowych NEG Micon o mocy 1,5 MW.

2004
Budowa największej dotychczas farmy wiatrowej WKN

Pod koniec roku WKN Windkraft Nord AG buduje największą jak dotąd farmę wiatrową w Porep-Jännersdorf w Brandenburgii (Niemcy) z 31 turbinami wiatrowymi, każda o mocy 2 MW.

2005
Sprzedaż pierwszego projektu za granicą

WKN sprzedaje pierwszy zagraniczny projekt Francofonte na Sycylii (Włochy) o łącznej mocy nominalnej 72 MW.

2006
Dalsze międzynarodowe sukcesy

WKN sprzedaje kolejne niemieckie projekty inwestorom międzynarodowym. Budowa włoskiej farmy wiatrowej Francofonte. WKN sprzedaje swój pierwszy amerykański projekt (farma wiatrowa Snyder) jednemu z największych dostawców energii na świecie. Pod koniec roku WKN sprzedaje międzynarodowe projekty w Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii przedsiębiorstwu działającemu na terenie wielu krajów.

WKN i Siemens Project Ventures zakładają spółkę typu joint venture z Innovative Wind Concepts GmbH (IWC) w celu rozwoju projektów energetyki wiatrowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

2007
Przekazanie farmy wiatrowej Francofonte we Włoszech

WKN przekazuje inwestorowi Francofonte pierwszą włoską farmę wiatrową pod klucz. Zakończono budowę farmy wiatrowej Karstädt w Brandenburgii (Niemcy) o łącznej mocy nominalnej 20 MW.

2008
Sprzedaż projektów we Francji, na Sycylii i w Niemczech

WKN Windkraft Nord AG sprzedaje m.in. projekty we Francji (130 MW) i na Sycylii (58 MW). We wrześniu WKN sprzedaje holenderskiemu inwestorowi farmę wiatrową Wehrhain w Brandenburgii o łącznej mocy zainstalowanej16 MW.

2010
Sprzedaż farm wiatrowych w Brandenburgii i w Polsce

W czerwcu 2010 r. WKN sprzedaje szwajcarskiej grupie przedsiębiorstw farmę wiatrową Lübbenau w Brandenburgii o łącznej mocy zainstalowanej 16 MW. Pod koniec roku firma inwestycyjna nabywa farmę wiatrową Bardy w Polsce o mocy 50 MW, która została stworzona przez WKN.

2011
Zmiana nazwy WKN

W połowie 2011 r. grupa z siedzibą w Husum łączy swoje firmy, aby usprawnić procedury i skoncentrować się na marce WKN AG. WKN Windkraft Nord AG nosi teraz nazwę WKN AG.

2012
Sprzedaż niemieckich farm wiatrowych pod klucz

WKN ponownie sprzedaje międzynarodowym inwestorom kilka niemieckich farm wiatrowych pod klucz.

2013
Większość akcji WKN zakupiona przez PNE WIND AG

W połowie roku większość udziałów w WKN AG kupuje PNE WIND AG z siedzibą w Cuxhaven w Niemczech. WKN AG nadal działa jako niezależna marka.

2014
Uruchomienie i sprzedaż wielu projektów

Grupa WKN przekazuje liczne niemieckie farmy wiatrowe pod klucz różnym inwestorom i z powodzeniem realizuje projekt repoweringowy Weidehof. Francuski projekt Dargies, który został sprzedany jesienią 2013 r., zostaje zbudowany i oddany do użytku zgodnie z harmonogramem.

2015
Sprzedaż farmy wiatrowej Westerengel

Pod koniec roku WKN AG sprzedaje pod klucz farmę wiatrową Westerengel.

2016
Umowa ramowa z Grupą John Laing

Na początku roku WKN zawiera z Grupą John Laing umowę ramową na różne projekty we Francji. W tym samym roku francuskie farmy wiatrowe Sommette-Eaucourt i Saint Martin l'Ars zostają sprzedane inwestorowi Johnowi Laingowi.

2017
WKN osiąga znaczące sukcesy sprzedażowe

Farma wiatrowa Kirchenengel w Turyngii zostaje sprzedana w całości. Ponadto firma sprzedaje farmę wiatrową Laxaskogen w Szwecji, prawa do projektu w USA oraz dwie francuskie farmy wiatrowe Longèves i Riaucourt.

2018
Zmiana formy prawnej WKN i wielki sukces w Europie

WKN zmienia formę prawną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) i staje się stuprocentową spółką zależną PNE AG.

WKN wygrywa w polskim przetargu wiatrowym kontrakt na projekty: Barwice (42 MW) i Jasna (132 MW). Projekt Barwice zostaje sprzedany w tym samym roku. Ponadto sprzedane zostają prawa do projektu trzech kolejnych francuskich farm wiatrowych i francuskiej farmy wiatrowej Laperrière o mocy 19,2 MW. W tym samym czasie WKN sprzedaje kolejne projekty we Włoszech. Francuskie farmy wiatrowe Sommette i Saint Martin zostają przekazane inwestorowi, Grupie John Laing Group PLC, zgodnie z harmonogramem po uruchomieniu. Działalność rozpoczyna również farma wiatrowa Groß Niendorf w Szlezwiku-Holsztynie.  

WKN i jej spółka zależna WKN WERTEWIND GmbH zostają pierwszymi firmami, którym przynano odznaczenie „Faire Windparkplaner Schleswig-Holstein” (odznaczenie dla planistów farm wiatrowych z uczciwymi praktykami).

2019
Dalsze znaczące sukcesy za granicą

W Szwecji farma wiatrowa Laxaskogen zostaje ukończona, a farma wiatrowa Målarberget sprzedana. Ponadto sprzedana zostaje polska farma wiatrowa Jasna.

2020
Wielki postęp w Polsce i Szwecji

W Polsce ukończono budowę farm wiatrowych Jasna i Barwice o łącznej nominalnej mocy 174MW. Ponadto rusza budowa dwóch kolejnych polskich projektów. Następne niemieckie farmy wiatrowe gotowe do użytku zasilą portfolio Grupy PNE.

2021
2,000 MW nominal power

WKN is successful in different markets including Poland and Germany and exceeds the mark of 2,000 MW installed rated output.

2022
New Managing Director at WKN

In the middle of the year, Dr Jan Messer was appointed as the new managing director of WKN GmbH, succeeding Gabriel Meurer, who went into well-earned retirement at the end of September.

In addition, the "Gnutz I" wind farm was commissioned for own operation of the PNE Group, the construction of wind farms on behalf of customers in Sweden, Poland and France continued and further projects were developed nationally and internationally.

Idź do góry