WKN Haus der Zukunftsenergien

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Sevivon na konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”

Region jest dzisiaj liderem rozwoju energetyki wiatrowej. To właśnie w pasie nadmorskim i w bezpośrednim jego sąsiedztwie panują najlepsze w Polsce warunki wietrzne. O znaczeniu odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu lokalnej gospodarki zachodniego Pomorza mówił podczas konferencji „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim”, Holger Gallas - członek zarządu Sevivon.

- Jako firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, doskonale znamy specyfikę Pomorza Zachodniego i zalety tej lokalizacji dla rozwoju lądowych farm wiatrowych. Jednym z projektów zrealizowanych przez nas w tym regionie jest farma wiatrowa Krzęcin, oddana do użytku przed rokiem, składająca się z ośmiu turbin, o mocy 19,2 MW – podkreślił Holger Gallas.

Konferencja „Źródła Energii Odnawialnych na pograniczu Polsko-Niemieckim” była okazją do rozmowy na temat zmian technologicznych, jakie obecnie następują w energetyce wiatrowej. Stosowane dziś turbiny lądowe są w stanie dostarczać moc na poziomie 2-3 MW. Jednak w obszarze badań i prototypowania są rozwiązania, które pozwolą produkować urządzenia o mocy nawet 7 MW i więcej. Ich powszechne zastosowanie będzie się wiązać ze zwiększeniem odległości między turbinami, która dziś wynosi ok. 300-500 metrów, a już wkrótce nowe obiekty będą lokalizowane w odległościach 800-1000 metrów od siebie.

- Zachodniopomorskie jest liderem energetyki wiatrowej w Polsce i wietrzności w kraju. To bardzo duży potencjał, który należy wykorzystać. Zmiana technologiczna w energetyce wiatrowej – czyli budowa wyższych wież i montaż rotorów o większej średnicy zdecydowanie zwiększają wydajność turbin – wskazuje Holger Gallas. – Nowoczesna turbina może dostarczyć 22-24 GWh/rocznie. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie stosowane na lądzie konstrukcje.

Przedstawiciel Sevivon zwrócił uwagę na znaczenie rozwoju inicjatyw wodorowych na Pomorzu Zachodnim. Wskazał, że technologia ta będzie istotna z punktu widzenia transportu czy zazieleniania ciepłownictwa. Jednak kluczowym obszarem wykorzystania technologii wodorowych będzie przemysł energochłonny. Ponieważ surowiec ten może znacznie przyspieszyć proces dekarbonizacji produkcji i ułatwić osiągnięcie celów klimatycznych UE przez przedsiębiorstwa.

- Obecnie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce napotyka na wiele wyzwań, na które branża, administracja rządowa, samorządy i operatorzy systemów dystrybucji muszą odpowiedzieć. Konieczny jest bowiem dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnej i przesyłowej – podkreślił H. Gallas. – Nie bez znaczenia, z punktu widzenia naszych ponad 20-letnich doświadczeń na polskim rynku jest utrzymanie stabilnej legislacji i maksymalne usprawnienie procedur formalnych. Jednocześnie w rozumieniu strategicznym OZE powinno być traktowane jako kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności finansowej samorządów. To także gwarancja niższych cen energii dla konsumentów i gospodarstw domowych.

Konferencja była częścią Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej 2023 - Silny Region, Wspólne Cele. To organizowany przez Miasto Szczecin cykl spotkań i wydarzeń podkreślających transgraniczną współpracę Szczecina z niemieckimi miastami i partnerami. Wydarzenie ma charakter coroczny, pierwsza edycja odbyła się w 2016 r. Było okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy pomiędzy ekspertami, między innymi na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii na Pomorzu Zachodnim.

Idź do góry