Wyzwania i nowe perspektywy branży OZE. Dyskusja na Areopag 2023 z udziałem Sevivon

Transformacja energetyczna, przed którą stoimy, stanowi wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. O to, w którą stronę powinny pójść zmiany w polskiej energetyce pytał redaktor Bartłomiej Derski z portalu Wysokienapięcie.pl rozpoczynając dyskusję w ramach panelu „Wyzwania i nowe perspektywy w rozwoju sektora OZE” zorganizowanej podczas szóstej edycji konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej.

Dyskusję rozpoczął Łukasz Tomaszewski, Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przypomniał, że kiedy Rada ministrów w 2021 r. przyjmowała PEP2040 zakładała do 2030 5-7 GW mocy z PV w polskim miksie, a do 2040 miało to być ok 15 GW. Dziś pod koniec 2023 roku już wiemy, że zrealizowaliśmy cele z 2024 roku. - Obecnie przewidujemy, że do 2030 osiągniemy poziom 50 GW mocy zainstalowanej w OZE ogółem, a do 2040 r. będzie to 90 GW – powiedział podczas debaty Tomaszewski.

- To oznacza całkowitą zmianę filozofii myślenia o energetyce, ponieważ ten ogromny nadmiar mocy będzie tworzył zupełnie nową rzeczywistość, nową energetykę. Pełną nowych rozwiązań i usług, ale też oczywiście wyzwań. W tym również prawnych - dodał przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Dyr. Tomaszewski. 

Dr Księżopolski zwrócił jednak uwagę, że analizy zawarte w dokumencie PEP2040 opierały się na niepełnych danych. To zdaniem eksperta Szkoły Głównej Handlowej jeden z większych problemów i wyzwań obecnej energetyki – pozyskiwanie i przetwarzanie danych a szerzej zmiany technologiczne. 

Stabilna przejrzysta komunikacja zmian, transparentność w podejmowaniu decyzji, a przede wszystkim uczciwy dialog z interesariuszami powinny być przestrzegane zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym -dodał Dr Krzysztof Księżopolski. 

Paulina Grodzik, Konfederacja Lewiatan w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na trzy kwestie, które są nieuniknione dla dalszego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Są to uwolnienie cen energii - wymagane przez prawo unijne, stabilność prawa – tak oczekiwana przez inwestorów i poprawa parametrów sieci elektroenergetycznych – bez której nie będzie można mówić o transformacji energetycznej.

- W mojej ocenie kluczowa jest jednak kwestia sieci. Najlepsze mechanizmy prawne nie pozwolą przyłączyć technicznie kolejnych źródeł. To jest podstawa systemu - stwierdziła eksperta Konfederacji Lewiatan.

Holger Gallas, członek zarządu Sevivon Sp. z o.o., reprezentował w tej debacie sektor przedsiębiorstw i firm związanych z realizacją projektów OZE. Zwrócił uwagę, że rozwój dużego projektu wiatrowego, to w realnych warunkach perspektywa 5-7 lat. Dlatego tak istotna dla inwestora jest przewidywalność, a więc stabilność przepisów i regulacji. Im większa na danym rynku panuje niestabilność regulacyjna, tym ryzyko danej inwestycji jest z punktu widzenia inwestora większe. A to musi się przełożyć na ceny. Konkurencyjność zielonej energii – dodał Gallas.

- W ramach prac nad zmianami regulującymi kwestie OZE w Polsce rozważyłbym wprowadzenie możliwości równoległego prowadzenia procedury planistycznej i środowiskowej. Inwestorzy są w stanie realizować te procesy równolegle, a dzięki temu moglibyśmy oszczędzić połowę czasu, inwestycje mogłyby przyspieszyć – podkreślił Holger Gallas.

Konferencja Areopag 2023 już po raz szósty została zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, jak i rozmów o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach, przed jakimi obecnie stoi branża odnawialnych źródeł energii.

 

Uczestnicy panelu: „Wyzwania i nowe perspektywy w rozwoju sektora OZE” w ramach konferencji Areopag 2023”

Dyr. Łukasz Tomaszewski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paulina Grodzik, Konfederacja Lewiatan

Dr Krzysztof Księżopolski, SGH

Dr Grzegorz Maślak, SGH

Dr Marek Dżaman, ekspert Stowarzyszenia Energii Odnawialnej

Holger Gallas, członek zarządu Sevivon (Grupa PNE)

Moderacja: Bartłomiej Derski, Wysokienapięcie.pl

Idź do góry