Jak przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej w Polsce? Sevivon partnerem XVI edycji Dnia Urbanisty

Reforma planowania przestrzennego była jednym z najważniejszych tematów XVI edycji poznańskiej konferencji "Dzień Urbanisty". Tegoroczna edycja wydarzenia zorganizowana została pod hasłem "W labiryncie reformy". Eksperci rozmawiali między innymi o skutkach wprowadzonych zmian prawnych dla sektora odnawialnych źródeł energii i rozwoju energetyki wiatrowej. Swoimi doświadczeniami ze słuchaczami podzielił się Krzysztof Szlubowski, który kieruje zespołem urbanistycznym Sevivon.

7 lipca 2023 r. Sejm RP przyjął najdalej idącą, jak do tej pory, zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Większość przepisów nowelizacji weszła w życie 24 września 2023 r. Decyzje parlamentu to jeden z kluczowych etapów reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. O zmiany w prawie od lat apelowali urbaniści, samorządowcy oraz inwestorzy. 

W trakcie wydarzenia zwrócono uwagę na obowiązek wprowadzony w 2023 r., wyznaczający termin uchwalenia przez gminy planów ogólnych, które mają zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do końca 2025 r. Eksperci alarmowali, że w efekcie wskazania tej daty jako granicznej, jeżeli plany ogólne nie zostaną uchwalone we wskazanym terminie, studia utracą moc, nowe plany miejscowe nie będą mogły być uchwalone, a decyzje o warunkach zabudowy wydane. Warto podkreślić, że pokrycie kraju planami ogólnymi jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, stąd maleją szanse na przesunięcie tego terminu w czasie.

Uczestnicy Dnia Urbanisty rozmawiali również o wyzwaniach stojących przed firmami z sektora odnawialnych źródeł energii. Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera bowiem wiele kluczowych przepisów, dotyczących planów miejscowych. Będą one bezpośrednio wpływać na proces lokalizacji instalacji OZE, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, które reguluje odrębna ustawa. 

Krzysztof Szlubowski reprezentujący Sevivon podkreślił, że "przy obecnie obowiązujących przepisach ustawy o elektrowniach wiatrowych dynamiczny rozwój zielonych źródeł energii będzie trudny do osiągnięcia". Podkreślił, że funkcjonujące obecnie regulacje powodują brak możliwości równoległego prowadzenia procedur planistycznych i środowiskowych. W efekcie projekt lądowej farmy wiatrowej rozwija się dziś średnio od 6 do 8 lat. Zdaniem przedstawiciela Sevivon również nałożenie na inwestorów szeregu dodatkowych obowiązków, na przykład obejmujących tzw. gminy pobliskie, komplikuje cały proces inwestycyjny. 

W trakcie Dnia Urbanisty wybrzmiała opinia przedstawicieli sektora OZE, że wprowadzona reforma planowania wiąże się z szeregiem dodatkowych utrudnień, czyniąc i tak złożony proces planistyczny dla farmy wiatrowej, jeszcze bardziej skomplikowanym. 

Konferencję Dzień Urbanisty „W labiryncie reformy” zorganizowało Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Narodowym Instytutem Urbanistyki i Architektury. Sevivon, spółka PNE AG, był partnerem XVI edycji wydarzenia.

Patronami medialnymi tegorocznej edycji wydarzenia byli BiznesAlert.pl, green-news.pl, Teraz Środowisko, WysokieNapiecie.pl.

Idź do góry