Sevivon partnerem programu "Adoptuj Łąkę"

Zaangażowaliśmy w wyjątkową inicjatywę, wspierającą zwiększanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój. Sevivon jest jednym z uczestników projektu „Adoptuj Łąkę”. 

W obliczu postępujących zmian klimatu tereny łąkowe mogą stanowić ostoję dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Jak wskazują eksperci zajmujący się ochroną środowiska, mimo stale rosnącej popularności miejskich łąk kwietnych, powierzchnia trwałych łąk na terenach rolniczych maleje. Warto wspomnieć, że na łąkach na stałe bytuje ok. 50-60 gatunków ptaków, 5-10 gatunków gadów, 6-8 gatunków płazów, około 20 gatunków ssaków oraz tysiące gatunków owadów i innych bezkręgowców. 

Celem programu „Adopcji Łąk” jest przywracanie użytkowania tych cennych przyrodniczo ekosystemów i sukcesywne przekształcanie gruntów ornych w trwałe użytki zielone. Aby wzmacniać bioróżnorodność na tych obszarach, stosowane są kluczowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: koszenie kosą czy ekstensywny wypas zwierząt, ale także intensywne usuwanie gatunków inwazyjnych.

Program „Adoptuj Łąkę” realizowany jest przy wsparciu finansowym przedsiębiorstw działających branży fotowoltaicznej. Wśród firm, które zdecydowały się zaangażować w tę inicjatywę znalazł się również Sevivon. Oprócz wsparcia finansowego w projekcie udział biorą nasi pracownicy, którzy w ramach wolontariatu będą kosić, obserwować, budować, zbierać i siać nasiona z okolicznych łąk. 

Obecnie Sevivon rozwija kilkadziesiąt projektów farm PV o łącznej mocy przeszło 700 MW i powierzchni 500 hektarów. Będą stanowić nie tylko źródło zielonej energii, ale również ostoję bioróżnorodności i środowisko życia dla różnych gatunków flory i fauny.

Informacje o projekcie „Adoptuj Łąkę” znajdziecie na stronie: https://adoptujlake.pl/

Idź do góry