WKN Haus der Zukunftsenergien

Rozmawiamy z samorządowcami, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

Przedstawiciele Sevivon wzięli udział w XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. W trakcie spotkania zorganizowanego w Warszawie przedstawiciele władz samorządowych mieli okazję uczestniczyć w debatach merytorycznych z udziałem m.in. przedstawicieli strony rządowej na temat nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, jak również zielonej ewolucji na wsi. O perspektywach rozwoju odnawialnych źródeł energii opowiedzieli natomiast przedstawiciele Sevivon, zachęcając do współpracy przedstawicieli gmin wiejskich przy realizacji projektów w obszarze OZE.

O potrzebie realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce wiatrowej i fotowoltaice mówił Holger Gallas - członek zarządu Sevivon. Zwrócił uwagę, że obecnie Sevivon pracuje nad ponad 20 projektami farm wiatrowych i około 40 projektami farm fotowoltaicznych. Podkreślił, że źródła te doskonale uzupełniają się. W sytuacji gdy brakuje energii ze słońca, wytwarzanie zielonej energii może odbywać się dzięki turbinom wiatrowym. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie stabilności całego systemu elektroenergetycznego. 

- Projekty, które zrealizowaliśmy na terenie całego kraju to wynik współpracy: samorządów, społeczności z firmą Sevivon. Realizacja inwestycji w energetykę wiatrową to nie tylko korzyści dla środowiska i dodatkowe źródło energii odnawialnej dla całego systemu. Ale to także stałe źródło wpływów do budżetów samorządów. Warto zdawać sobie sprawę, że średniej wielkości projekt wiatrowy to wpływy rzędu 2,5 mln złotych rocznie - zaznaczył Holger Gallas, podczas wystąpienia w trakcie XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP.

Spotkanie z uczestnikami XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP było okazją do rozmowy z samorządowcami na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ich gmin.

Sevivon ma świadomość, jak duże znaczenie w zielonej transformacji odgrywają samorządy. To poszczególne gminy podejmują decyzje, jakiego rodzaju projekty i w jakim zakresie będą realizowane oraz w jaki sposób skorzystają na nich lokalne społeczności

- Potrzebujemy każdej energii, jednak zielonej energii, generowanej przez farmy wiatrowej i fotowoltaiczne, najbardziej. Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie pozostawiają złudzeń. Polska konsekwentnie z roku na rok zużywa coraz więcej energii. Prognozy PSE mówią, że do 2030 r. będziemy obserwować stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Odpowiedzią na te wyzwania jest dynamiczny rozwój OZE w Polsce i konieczność dalszego przyspieszenia procesu transformacji energetycznej - dodał Holger Gallas.

XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku. Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniach 15-16 maja 2023 r. Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska.

Idź do góry