WKN Haus der Zukunftsenergien

Wielki sukces w polskim przetargu wiatrowym - kontrakty na 174 MW

Działająca na arenie międzynarodowej Grupa PNE odnosi sukcesy na kolejnym rynku zagranicznym. W obecnym przetargu na projekty energetyki wiatrowej w Polsce Grupa PNE otrzymała kontrakt na dwa opracowane przez nią projekty. Turbiny wiatrowe o łącznej mocy nominalnej 174 MW mogą powstać na farmach wiatrowych „Barwice” (42 MW) i „Jasna” (132 MW). W ten sposób PNE wnosi ogromny wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii również w Polsce.

Oba projekty zlokalizowane są w wietrznych regionach północnej Polski i zostały opracowane przez spółkę zależną Sevivon. Rozpoczęcie budowy farm wiatrowych planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku. Na farmie wiatrowej „Barwice” powstanie 14 turbin wiatrowych. Na farmie wiatrowej „Jasna” planowanych jest 39 turbin. Ukończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na 2019 i 2020 rok.

Postęp na rynkach międzynarodowych

Projekty zostały przygotowane pod kątem gotowości do budowy przed aktualnym zaproszeniem do uczestniczenia w przetargu. Kolejne projekty farm wiatrowych w Polsce są obecnie opracowywane przez Grupę PNE i przygotowywane do przyszłych przetargów. WKN, spółka zależna PNE, od 2008 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju projektów w Polsce w ramach polsko-niemieckiej współpracy jako firma Sevivon, która ma siedziby w Koszalinie i Gdańsku.

Markus Lesser, Prezes PNE AG, jest zadowolony z wyniku przetargu polskich organów nadzorujących: „To dla nas wielki sukces. Nasza intensywna i wieloletnia praca nad rozwojem projektów w Polsce teraz procentuje. Internacjonalizacja trzonu naszej działalności to kolejny ważny krok naprzód. Oprócz naszych udanych projektów we Francji, Szwecji i USA, rynek energetyki wiatrowej w Polsce rozwija się dla nas również bardzo dobrze.”

Idź do góry