Farma wiatrowa Bardy

Bardy

Grupa WKN odpowiedzialna za zarządzanie budową

  • Moc zainstalowana: 50 MW
  • Ilość turbin: 25 szt.
  • Rozpoczęcie eksploatacji: August 2014

Farma wiatrowa Bardy zlokalizowana jest na wybrzeżu Polski w pobliżu Koszalina i składa się z 25 turbin typu V90 o wysokości piasty 105 metrów i łącznej mocy nominalnej 50 MW.

Grupa WKN przejęła wówczas pełną odpowiedzialność za zarządzanie budową. Wytworzona przez farmę energia musiała zostać przetransportowana na odległość około 30 kilometrów do stacji transformatorowej o napięciu 400/110 kV Dunowo, z której część 400 kV obsługiwana jest przez PSE, a część 110 kV przez polskiego dostawcę energii Energa - gdzie utworzono punkt przyłączenia farmy wiatrowej Bardy. Dzięki temu napięcie zostało już przekształcone z 20 kV na 110 kV w podstacji transformatorowej na farmie wiatrowej. W związku z tym Grupa WKN po raz pierwszy położyła w ziemi kabel wysokiego napięcia, który w danym momencie był najdłuższą linią kablową o napięciu 110 kV w Polsce.

Projekt został sprzedany inwestorowi Equiventus Capital S.a.r.l. Firma jest spółką zależną Equiventus Holding S.A., globalnego funduszu inwestycyjnego energetyki wiatrowej z siedzibą w Luksemburgu.

cofnij

Idź do góry