Farma wiatrowa Krzecin

Krzęcin

Farma Wiatrowa Krzęcin

  • Moc zainstalowana: 19,2 MW
  • Ilość turbin: 8 szt.

Farma wiatrowa Krzęcin położona jest około 9 km na południowy-wschód od miasta Choszczno na Pomorzu południowo-zachodnim w Polsce. Farma wiatrowa składa się z ośmiu planowanych turbin typu Nordex N117 o mocy 2,4 MW każda i wysokości piasty wynoszącej 120 m.

W 2016 roku spółka Forthewind Sp. z o.o. otrzymała trzy pozwolenia na budowę dla wszystkich trzech części farmy wiatrowej o łącznej mocy 19,2 MW, na które składają się:

  • Część zachodnia (3 turbiny wiatrowe typu N117-2.4, całkowita zainstalowana  moc 7,2 MW)
  • Część wschodnia (4 turbiny wiatrowe typu N117-2.4, całkowita zainstalowana moc 9,6 MW)
  • Część północna (1 turbina wiatrowa typu N117-2.4, zainstalowana moc 2,4 MW)

Turbiny zostaną umieszczone na lekko falistej równinie, na wysokości około 80 m n.p.m., z pojedynczymi drzewami i grupami drzew o wysokości około 10 m na południowym wschodzie i małym lasem o wysokości do 15 m położonym 300 m -900 m na północny wschód. Wokół turbin wiatrowych nie ma żadnych istotnych przeszkód. Obszar ten jest wykorzystywany głównie rolniczo. Wieś Krzęcin położona jest ok. 2 km na południe od farmy wiatrowej.

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko obszary te nie zostały uznane za ważne dla ptaków i nietoperzy.

Szczegóły inwestycji

Pobierz nietechniczne streszczenie farmy wiatrowej Krzęcin.

 

Streszczenie w języku nietechnicznym

 

cofnij

Idź do góry